Aplikasi Snap & Donate merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Maybank dalam membantu pelangannya untuk menyumbang kepada pertubuhan bukan kerajaan(NGO) yang terlibat seperti Islamic Relief, Mercy Malaysia, MAA Medicare dan Institut Kajian Kanser.

September 15, 2015 - Utusan Malaysia - Maybank optimis perbankan internet