Pusat dialisis amal MAA Medicare sentiasa menyediakan perkhidmatan terbaik untuk pesakit mendapatkan rawatan dialisis di pusat berkenaan.

September 23, 2016 - Utusan Malaysia - MAA Medicare sediakan perkhidmatan terbaik