Lebih RM16 juta dibelanjakan Hospital Umum Sarawak (HUS) untuk menampung kos perubatan pesakit buah pinggang, tahun lalu.

January 17, 2018 - Berita Harian - HUS tampung kos rawatan pesakit lebih RM16 juta